<a href=httpwwwdezzpjuristnl><strong>TERUG NAAR HOME<strong><a>
factuur
niet betaalt
betalingstermijn

Factuur is niet betaald: wat nu?

Je hebt volgens afspraak netjes een factuur gestuurd. De betalingstermijn is verstreken en je hebt geen betaling ontvangen. Een erg vervelende situatie, want wat ga en mag je nu doen? In dit artikel lees je een aantal tips en stappen die je kunt ondernemen als je geen betaling hebt ontvangen.

Welke afspraken heb je gemaakt?

Voordat je stappen gaat ondernemen is het belangrijk dat je duidelijk hebt welke afspraken er gemaakt zijn met de opdrachtgever. De onderstaande punten/vragen zijn dan van belang.

  • Is er een betalingstermijn overeengekomen?
  • Als er een betalingstermijn in je algemene voorwaarden staat is het belangrijk dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

Lees ook: Waarom algemene voorwaarden belangrijk zijn.

  • In sommige gevallen stelt de opdrachtgever bepaalde eisen aan de factuur. Het PO-nummer moet bijvoorbeeld op de factuur staan voordat het systeem tot betaling over gaat.
  • Ben je akkoord gegaan met een langere betalingstermijn? Bijvoorbeeld mondeling of in de overeenkomst.

Betalingstermijn factuur

Als je geen betalingstermijn overeen bent gekomen geldt er een standaard termijn van 30 dagen tussen bedrijven. Bedrijven zijn verplicht facturen binnen 60 dagen te betalen, tenzij anders in het contract overeen is gekomen. Let dus goed op wanneer je afspraken maakt met een bedrijf of er geen langere termijn wordt afgesproken.

Ten aanzien van consumenten geldt er geen standaard betalingstermijn. Wel moet het gaan om een redelijke termijn. In veel gevallen wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen. LET OP: Een betalingstermijn gaat pas lopen na ontvangst van de factuur. Dit is dus niet de factuurdatum.

Meer weten over betalingstermijnen?
Lees de
Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Factuur is niet betaald? Vervolgstappen

Het is duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt en de betalingstermijn is verstreken. Wat zijn nu de handigste stappen om te ondernemen?

Een foutje is menselijk

We zijn allemaal mensen en iedereen kan wel eens wat vergeten. Ook kan het voorkomen dat een betaling blijft hangen of deze nog niet zichtbaar is op de rekening. Het is daarom meestal verstandig om eerst de telefoon te pakken of een vriendelijke email te sturen. Geef bijvoorbeeld aan dat je de betaling nog niet op je rekening ziet staan en vraag of het klopt dat er nog niet betaald is.

In veel gevallen kan dit al voldoende zijn. Vraag bijvoorbeeld of de factuur alsnog binnen 3 dagen betaald kan worden. Wil je alles graag zwart op wit hebben? Dan kun je een email nasturen waarin je kort de inhoud van het telefoongesprek en de gemaakte afspraak bevestigd.

Officiële herinnering of aanmaning

Als er nog steeds geen betaling is ontvangen wordt het tijd voor andere stappen. Afhankelijk van de vraag of het gaat om een langdurige relatie (of je verwacht nog vaak zaken met deze partij te doen) kun je eerst een officiële herinnering sturen voordat je een aanmaning stuurt. Je kunt ook gelijk een aanmaning sturen (maar dit kan wel de toekomstige relatie verstoren).

Het verschil tussen deze twee opties is vooral de manier waarop je de andere partij aanspreekt. Zoals de woorden al zeggen, herinner je in het eerste geval nogmaals aan het feit dat er niet betaald is. In het tweede geval maan je de andere partij aan tot betaling over te gaan.

Meestal wordt een termijn van 14 dagen gehanteerd als herinneringstermijn of de aanmaningtermijn. Deze termijn is niet verplicht (wel als je incassokosten in rekening wilt brengen. Zie verderop in dit artikel).

Juridische hulp inschakelen of zelf stappen ondernemen

Als er na al deze stappen nog steeds niet is betaald zijn er nog een paar mogelijkheden. Je kunt een juridische hulp zoeken of zelf incassowerkzaamheden uit gaan voeren.

Aangezien meerdere mails/brieven niet tot betaling hebben geleid is het soms verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een jurist of advocaat kan een duidelijke brief schrijven en dat heeft vaak aan afschrikwekkend effect op de andere partij. Juristen en incassokantoren kunnen vaak werken op basis van “No cure, no pay”. Dat houdt in dat je geen kosten hoeft te betalen als de andere partij niet betaald.

Als je zelf incassowerkzaamheden wilt gaan uitvoeren dan kan dat ook.
Er is geen regeling of wet die dat onmogelijk maakt. Voordat je incassokosten in rekening mag brengen moet je wel aan een aantal eisen voldaan hebben. Zo is de hoogte van de incassokosten gelimiteerd in de meeste gevallen en moet je een 14-dagen brief/WIK brief (wet incassokosten) verzenden. De inhoud van deze brief komt heel precies. Klopt er iets niet? Dan hoeven de incassokosten niet betaald te worden.

In een volgend artikel zal de incassoprocedure uitgebreid behandeld worden.

Lijkt het een gebed zonder einde? Dan rest er nog de stap naar de rechter. Als het om een bedrag onder de 25.000,00 euro gaat heb je geen verplichte advocaat nodig. Je kunt dan ook de zaak zelf doen of een jurist inschakelen.


Blijf op de hoogte van juridische tips, interessante uitspraken en artikelen.

Schrijf je nu in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw situatie, of wilt u graag weten of een huurprijsvermindering in uw geval kansrijk is? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via onderstaande knoppen.